Wie is opa?

Stichting OPA is opgericht om kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose uit de gemeente Apeldoorn tijdens schoolvakanties in zeer kleine groepen onder begeleiding te laten sporten en spelen in de buitenlucht.

Wat doet OPA?

De missie van opa
Tijdens schoolvakanties sluiten scholen, verenigingen en sportclubs hun deuren. Het wegvallen van deze pijlers van dagelijkse structuur en lichaamsbeweging is voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis – en daarmee voor het gezin als systeem – vaak ronduit ontwrichtend. Stichting OutdoorPlus Activities wil een voorspelbare structuur en een gezonde balans tussen activiteit en rust bij deze kwetsbare groep gedurende de schoolvakanties continueren. Hiertoe biedt Stichting OPA Apeldoornse kinderen van 8 tot 15 jaar met een gediagnosticeerde psychiatrische aandoening gedurende de schoolvakanties op georganiseerde wijze een gevarieerd programma, en zoveel als mogelijk in de buitenlucht. OPA wil tegenwicht bieden aan de neiging van kinderen, zich terug te trekken achter de spelcomputer.

Daarom hebben de activiteiten van OPA zoveel mogelijk plaats in het groen en de natuur. OPA stelt zich tot doel eenzaamheid bij zijn doelgroep te verminderen, onderlinge sociale contacten te bevorderen, gezondheid en algeheel welbevinden te doen toenemen door lichamelijke inspanning en ontspanning, wanneer mogelijk, in de buitenlucht en het zelfvertrouwen bij de doelgroep te vergroten door het opdoen van sociale en lichamelijke succeservaringen. OPA zorgt voor feitelijke ontlasting van het gezinssysteem en beoogt versterking van de maatschappelijke cohesie in de stad Apeldoorn door het bij elkaar brengen en actief onderling verbinden van gezinnen, ondernemers, verwijzers, partners en sponsoren.

Wat Vindt opa?

De visie van OPA

Mensen zijn verschillend, dus ook kinderen. Het is daarom noodzakelijk elk kind ongelijk, in de zin van strikt persoonlijk, te behandelen. Ieder kind heeft recht op de benadering die aansluit bij zijn individuele behoefte aan waardering, veiligheid en erkenning. In sommige gevallen kan dat begrenzing betekenen. Andere kinderen vragen eerder bemoediging of verduidelijking van sociale bedoelingen van anderen. Erkenning van de speciale behoeften van een kind is een teken van zorgzaamheid – niet van instemming met een maatschappelijk stigma.

OPA handelt op een manier die in overeenstemming is met evidence based inzichten over kinderen met psychiatrische problematiek en hecht aan voortdurende deskundigheidsbevordering van zijn medewerkers, waarbij extra aandacht is voor innovatieve methodieken, recente wetenschappelijke inzichten en een strikt individuele benadering (‘op maat’) van ieder kind.

OPA zal elk kind aanspreken, uitdagen en verleiden tot een fijne ervaring binnen de eigen mogelijkheden. Kinderen vinden bij OPA warmte, deskundigheid en onvoorwaardelijke acceptatie. OPA bemoedigt, spreekt vertrouwen uit, benoemt individuele talenten en benadrukt eigenheid.