OPA kan zich verheugen in de steun van een gewogen Comité van Aanbeveling. Hierin hebben zitting:

drs. S. Bakker, kinderarts ontwikkelingsneurologie

dhr. H. Esmijer, oud gedeputeerde, waarnemend burgemeester

dr. A. Den Hertog, kinderpsychiater

mr. L. Pels Rijcken, notaris

drs. C. Reinders, directeur CODA